Ene pil is de andere niet!

Er is nu vastgesteld dat kleur en vorm de compliance/adherence beinvloeden.