Hoogleraar veegt vloer aan met rapport Patientenfederatie

Vraagtekens in methodologische zin bij een stellige uitspraak over inzagerecht medisch dossier