Deurknopfenomeen

Resumerend is aannemelijk gemaakt dat contactoverdracht van micro-organismen via de deurkruk effectief kan worden voorkomen