2011: Patienten maken zorgpaden

Het is waarschijnlijk de allereerste keer dat patienten hierin het initiatief nemen