Rutte als Redder

Enthousiasme van het publiek van het Health Valley Event 2011.