Gevangen in de Zorgketen

“afstemming en communicatie tussen hulpverleners vaak ontbreken”