Zwolle eerste JOGG stad

Aanpak Obesitas

Jubileum

OPOZ

Het eerste jubileum van OPOZ,  is aanleiding tot een feestje en een congres op 24 juni 2010. De veelgeplaagde Hogeschool Windesheim (Fraude affaire en noodzakelijke reorganisaties)  kan zijn beste beentje voorzetten. Het OPOZ is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen een Universiteit (VU-Amsterdam) en een Hogeschool (Windesheim). Wetenschappelijke doorbraken kunnen direct vertaald worden naar de praktijk. Hier wordt de Innovatieparadox doorbroken, betoogt Prof.Cornelissen van het Bestuur Windesheim:

Verankering

Deze paradox stelt immers dat de wetenschappelijke doorbraken indrukwekkend zijn, maar niet worden verzilverd in de praktijk. Door de verankering van de Hogeschool in de regio is dat in Zwolle anders gelopen. Daarbij mag de ondersteunende rol van zorgverzekeraar Achmea best gememoreerd worden.In die zin beschouwt Windesheim dit als een voorbeeldproject.

Integraal

Diverse sprekers, waaronder Jaap Seidell (Wetenschappelijk Directeur OPOZ) loven de samenwerking in de Zwolse regio. Het gaat immers om een integrale aanpak van behandeling van overgewicht en obesitas.
Jaap Seidell

Amitieus

Dank zij OPOZ is Zwolle de eerste JOGG stad (Jongeren op Gezond Gewicht), een initiatief dat navolging krijgt. Nederlandse jongeren zijn over vijf jaar de gezondste van Europa. Dat is de ambitie van Paul Rosenmöller, die ook het Jubileumcongres bijwoont.