Zorgverzekeraars en kwaliteitsgegevens

Kwaliteitsgegevens opvragen

Zorginkoop 2011

Zorgverzekeraars zullen in juni onder regie van Zorgverzekeraars Nederland met één gezamenlijke uitvraag alle Nederlandse ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (zbc’s) en diabetesketenzorgaanbieders vragen om kwaliteitsgegevens aan te leveren. Deze kwaliteitsgegevens hebben de zorgverzekeraars nodig om voor 2011 de beste zorg voor hun verzekerden in te kopen.

In voorgaande jaren werden ziekenhuizen, zbc’s en diabetesketenzorgaanbieders apart en op verschillende wijze door de zorgverzekeraars bevraagd. Voor de toekomst is er de intentie om de uitvraag van zorgverzekeraars voor de zorginkoop zo veel mogelijk te integreren in het Programma Zichtbare Zorg.

Uniform

De kwaliteitsuitvraag door de zorgverzekeraars is dit jaar voor het eerst uniform en dat maakt het makkelijker om vergelijkingen te maken tussen de verschillende zorgaanbieders. Bovendien vermindert de gezamenlijke uitvraag van de zorgverzekeraars de administratieve last voor ziekenhuizen, zbc’s en diabetesketenzorgaanbieders. De uitvraag voor de zorginkoop 2011 vindt onder verantwoordelijkheid plaats van Zorgverzekeraars Nederland; het loopt deels vooruit op en deels parallel met de uitvragen van het programma Zichtbare Zorg.

Zorgverzekeraars gebruiken de gegevens voor zorginkoop en voor advisering van verzekerden. Instellingen worden ook gevraagd welke gegevens openbaar kunnen worden gemaakt. Na de zomer starten de inkoopgesprekken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Ziekenhuizen, zbc’s en diabetesketenzorgaanbieders worden deze week per brief geïnformeerd over de kwaliteitsuitvraag die in juni zal plaatsvinden