Zorgthermometer 2014

Vooruitblik

VEKTIS

Give me the data

Zo’n 34 pagina’s met informatie. Voornamelijk toch voor de insider. Maar zeer belangwekkend en goed leesbaar. Deels ook wel terugblik, soms naar het boekjaar 2012.

Hoezo Thermometer (Ruben Gringhuis)

Enkele highlights

Te verwachten stijging 5,3% (zorgverzekeringswet aandeel kosten). Schadelast zorgverzekeraars gaat bijna 2 miljard omhoog. Eerste lijns diagnostiek +16%, verloskunde -23%. Toename spatader(varices) operaties 8%. De kosten van TNF-alpha remmers over 2012 worden geschat op een half miljard. Definitieve getallen moeilijk te achterhalen vanwege de financiering. Door opname in het ziekenhuis budget vallen ze dan deels onder de DOT systematiek. En dat duurt nu eenmaal lang. In dat kader wordt gesproken over OHW (onder handen werk), hetgeen opmerkelijk kan verschillen per type instelling.

Fragment Zorgthermometer

Maagmiddelen

NOAC (vervangers sintrom/marcoumar) geschat op 50 miljoen in 2014. Voor 2014 wordt de inschatting van bezuiniging door de beleidsregel op de maagmiddelen geschat op € 14 miljoen volgens rapport. Opmerkelijk is dat de farmacie kosten (die door een aantal nader omschreven oorzaken daalden) weer in de lift zitten. Het zou mooi zijn als data niet alleen op geaggregeerd niveau, maar ook als datasets beschikbaar komen. Wanneer? Het is bijna logisch om te veronderstellen dat na lezing sommige punten om verheldering vragen. Dan horen we dat graag. Maar kijk ook naar rapport.