Zorgsparen, moet dat nou?

Sparen

Reserveren voor Zorg

Economen komen met voorstel

In het economenblad (ESB) van de 24 juni 2011 komen auteurs met een rol voor zorgverzekeraars en zorg kantoren. Die zouden de zorg expertise moeten hebben om het kapitaal goed te besteden.Als het ervan komt prefereren de auteurs een…

Collectieve regeling boven een individuele regeling

Daarvoor dragen zij drie argumenten aan. Zorg blijft voor iedereen bereikbaar (mits solidariteit ingebouwd is), en wordt niet overmatig veel gespaard en het is goed voor de welvaart van risico mijdende mensen.

Romeinse munten      @collectie J.T.A. te Gussinklo

Verplicht of vrijwillig?

Uitgangspunt voor het feit dat er ‘iets moet gebeuren’ wordt ontleend aan de bekende argumentatie. Dat zijn de economische effecten, maar ook de druk op de intergeneratiele solidariteit. Als je dan niet kiest Voor een verdere uitkleding van zorgpakketten en verschuiving van zorg kosten naar de gebruikers zelf, kom je op zorgsparen uit. Daarbij is de vormgeving wel heel belangrijk. Een verplichting heeft de voorkeur boven een vrijwillige keuze. er wordt een relatie gelegd met pensioensparen, mogelijk ook in de uitvoerende sfeer (lagere uitvoeringskosten en vermijden van oversparen).

Lees: hier het artikel