Zorgpremie crescendo?

Politiek

Schot voor de boeg

Uitspraken als deze van Zorgverzekeraars hebben politiek belang, omdat ze gaan over de inrichting van de zorg in ons land en de hoogte van (en inzet voor) de premie. Echter ook over de wijze waarop de sector omgaat met zorgvernieuwing.

Bron: Financieel Dagblad

Vertrouwd

Specialisatie is altijd het hogere doel geweest van instellingen. In hoeverre sluit dat aan bij een veranderende demografie en epidemiologie? Ik denk dat de sector hierop dient te reageren. De voorgestelde aanpak maar al te bekend vanuit het verleden. Innovaties in de zorgsector die zouden kunnen leiden tot een daling in productie (door verhoogde efficientie, door verlegging van verwijsstromen, door verminderde inkomsten) werden gecompenseerd via het budget of door ruilhandel. Dat levert ongetwijfeld discussie op over de hoogte en duur van de compensatie.Wie betaalt, bepaalt?