Zorgkosten geen 1 april grap..

Vaker Nee Zeggen

Dagblad Trouw

Suggestieve Grafiek

Het is helaas geen 1 april grap. De data waarop de Paasweekend uitgave 2013 van dagblad TROUW zich baseert zijn afkomstig van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Op twee momenten komt deze indringende grafiek prominent in beeld, namelijk op de voorpagina van de krant en nog eens op pagina 6 van bijlage de Verdieping. Horizontaal de tijdas (1971-2010). Verticaal de bijbehorende uitgaven zorg (in miljarden Euro’s met stappen van 10 miljard Euro). Er is iets wat mij helemaal niet aanstaat….

Fragment Voorpagina Dagblad Trouw

Datavisualisatie

De hellingsgraad van de rode lijn bedraagt op het oog meteen al zeker 45* en wordt wel 75*. Indien het de opzet is om de lezer aan het schrikken te maken, dan is dat beslist gelukt. Kan dat zo maar ongestraft? De keuze voor de eenheden op de x-as respectievelijk de y-as dragen bij aan dit beeld. De stijging oogt zo haast exponentieel…. Het handelt om uitgaven in constante prijzen. Dat is een keuze, maar die is arbitrair. De gegevens zijn ontleend aan de database van het CBS (Statline). Toelichting Statline: Totaal uitgaven aan zorg uitgedrukt in prijzen van het betreffende jaar. Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.

Statline CBS

Rechtvaardiging?

Kun je nu ineens stellen dat ‘vaker nee zeggen’ gerechtvaardigd is op basis van deze grafiek? Je zou ook andere conclusies kunnen trekken zoals Johan Polder (RIVM en Universiteit Tilburg) voorzichtig probeert in dezelfde uitgave van TROUW (quote ‘Marktwerking dreigt volgens hem de zorg duurder te maken’).