Zorgkaart? Zie commentaren!

Wat is de waarde

Van de 1495 resultaten voor Internist op  ZorgkaartNederland.nl hebben er tot vandaag   zeven  een beoordeling in de vorm van een rapportcijfer en een eventueel commentaar  te pakken.

http://gb77.hamakaserver.nl:8787/DBW/wp-content/uploads/2010/01/specialismen.jpg”>

Onderverdeling Deelspecialismen Interne Geneeskunde

Naam Discipline Cijfer
Boven Oncologie VUMc 9.7
Venrooij Nefrologie UMCU 9.3
Brouwer Interne  OLVG 8.5
Zuetenhorst Oncologie St.Franciscus 8.3
Spooren Interne TweeSteden 8.0
Hagenbeek Hematologie AMC 7.7
Hoogma Interne OLVG 4.3

Opvallend is dat het een handvol betreft van de grote groep, ook al is zorgkaartnederland.nl al vanaf 1 december 2009 officieel operationeel.

2 van de 170 Oncologen

1 van de 217 Nefrologen

1 van de 131 Haematologen

3 van de 517 Interne Geneeskunde (Algemeen)

zorgkaartnederland.nl Situatie 19 januari 2010

Klachten
Collega Hoogma krijgt een wel zeer negatieve beoordeling, waarbij de indruk bestaat dat het een klacht is over een differentiaal diagnose en de professionele opstelling. Echter de betrokken arts  kan zich niet voluit verweren via dit platform. Stel dat het om een potator gaat in de casus?  Deze beoordeling die  nu al ruim een maand op de site staat is mogelijk  beschadigend. Sommige patienten gaan immers van het principe uit: “waar rook is, is vuur” . De Redactie heeft bij de  aftrap aangegeven geen brievenbus voor klachten te zijn.

Superspecialisme
Voor wat betreft de beoordeling van subspecialisten die ook vaak in een universitaire setting werken, moet worden opgemerkt dat het mogelijk gaat om doorverwezen patiënten (of second opinions) waarbij de verwachtingen vaak hoog gespannen zijn.

Database
Ten aanzien van de Database van personalia constateer ik dat deze mogelijk verouderd of onvolledig  is. Mijn oud-studiegenoot A(nton) Hagenbeek werkt in ieder geval hoofdzakelijk in het UMCU.