Zorginnovatieplatform Interesse voor Poll Telezorg

   

Het ZIP (Zorginnovatieplatform) toont zich geinteresseerd in de resultaten van de Poll die is uitgezet. Dat heeft er toe geleid dat de deelnemers aan de speciaal geopende Discussiegroep worden opgeroepen om te stemmen. Zie Link: http://www.zorginnovatieplatform.nl/nieuws/245/ZIP-lanceert-LinkedIn-Groep:-sluit-u-nu-aan!/ Een opsteker.  

Publicatie Telemedicine

 

Inmiddels heb ik afgesproken  met Rutger van Merkerk van Pontes Medical samen de uitkomsten van de Poll te becommentarieren. Rutger heeft Telezorg in zijn taakopdracht. Zie:  http://www.pontesmedical.com/contact.html