Zorginfarct

Hoe is het dit jaar gegaan?

Jaar geleden termen ‘zorginfarct’ en ‘anderhalve lijn’

Interessant is om via Google analyse te verrichten op bewuste zoektermen.
Dan blijkt dat in de loop der tijd (registratie vanaf 2004) steeds minder wordt gezocht op ‘wachtijst’ respectievelijk subcategorie ‘gezondheid’ en ‘ziekenhuizen en behandelcentra’ (zie grafiek).

Verklaring

De verklaring kan divers zijn. Het is denkbaar dat er minder wachtlijsten zijn. Dus geen dreigend zorginfarct?  Of patienten gebruiken andere wegen (zorgbemiddeling van instellingen of zorgverzekeraars). Of gebruik van andere zoektermen?

Bericht 15 april 2010

Zorginfarct

De term zorginfarct komt in het nieuws  naast het verkeersinfarct. Bij dat laatste hebben we allemaal wel een beeld voor ogen, dus dat is best even schrikken. De oplossing lijkt vlees noch vis. Anderhalve Lijn? Juist bij een dreigend infarct of iets wat daarvoor lijkt door te gaan is duidelijkheid en daadkracht vereist. Al in de ambulance vindt diagnostiek en triage plaats (welke behandeling is nodig). Vervolgens wordt het een Dotterprocedure of iets anders, misschien wel alleen geruststelling?

Deze aanpak zoals in de ambulance mag wat mij betreft de oplossing zijn voor dit dreigende zorginfarct. Maar dat betekent dan wel meer aandacht voor een snelle en deskundige beoordeling. Dus laagdrempeligheid, geen wachtlijsten voor de eerste beoordeling, gebruik van zelftesten, telemonitoring maar ook educatie. Wanneer de anderhalve lijn (wat het ook moge zijn)  dat kan waarmaken is het prima. Maar een organisatiewijzing mag geen nadelig effect hebben op de winkel, die immers tijdens de verbouwing niet gesloten kan worden.

Suggesties van lezers?