Upcoding NZA zorgcontractering

Materiele Controle

Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)

Varkenscyclus

Een voormalig collega-medewerker heeft exact dit beloop voorspeld (op basis van eerdere ervaringen). Hoe gaat dat dan? De zorgverzekeraar heeft belang bij zorgcontractering van ziekenhuizen, maar minder bij controles. Op een zeker moment blijken controles achteraf arbeidsintensief (=duur) en weinig productief (leveren een slechte naam op bij de zorgaanbieder en de verzekerde). Lastig is ook dat de systematiek steeds meer ruimte laat voor eigen interpretaties. En jawel in 2008  wordt de betreffende controle afdeling bij mijn toenmalige werkgever opgeheven. Terwijl er al actief datamining wordt ontwikkeld….De afdeling die verantwoordelijk is voor zorginkoop moet voortaan maar beter opletten wat er ‘ingekocht’ wordt. Op zich een redelijk argument, ware het niet dat dit er in de praktijk bij in schiet. En nu zie je weer (varkenscyclus!) het optuigen van controle afdelingen. Maar eerst moet de NZA in het geweer komen. Niet van harte kan via een WOB procedure in april 2012 onderstaande reactie worden ontlokt.  Drie niet nader genoemde verzekeraars blijken een ‘aanwijzing’ te hebben gekregen.

Correspondentie NZA april 2012(naam weggeretoucheerd)

Een jaar later

Een jaar later (!) wordt de toon dreigender. “NZa (4 februari 2013) : verzekeraar moet ziekenhuisrekening beter controleren”. Niet 3 maar nu 7 zorgverzekeraars worden gemaand de procedures te verbeteren. Verbetermogelijkheden zijn er bijvoorbeeld als het gaat om het analyseren van gegevens (datamining), het meer planmatig aanpakken van zorgfraude, meer risicoanalyses uitvoeren voor gepast gebruik. Nu wordt ook gedreigd met boetes. Zeker heeft het publieke debat over zaken als de ‘oorsmeerkwestie’ een bijdrage geleverd. Toch is het nog maar zeer de vraag of de situatie nu werkelijk verbeterd is.

Marktscan detail

Ordenieuws

In het Ordenieuws (februari 2013) zegt woordvoerder De Jonge bijvoorbeeld:  “Er valt nog heel wat bij te slijpen”. Maar ook: “Zorgverzekeraars hebben de regierol gekregen bij de nieuwe prestatiebekostiging. Zij moeten scherp inkopen en de kwaliteit bewaken” . De vraag is of we daar niet teveel van verwachten.