Eén budget

NPCF

Huisartsen en ziekenhuizen

Samen één budget

Patiëntenfederatie NPCF wil dat huisartsen en ziekenhuizen samen verantwoordelijk worden voor één budget. De NPCF vreest dat de zorg onvoldoende kan verbeteren als er niks verandert.

Brief

“We zien ook dat het nu met name in ziekenhuizen aantrekkelijk is om zoveel mogelijk verrichtingen en behandelingen te doen, want dat betekent meer omzet. Daar moeten we vanaf, hier zitten onnodige kosten”, zegt NPCF-directeur Wilna Wind. Aan de vooravond van het debat over ‘de toekomst van het zorglandschap’ dat woensdag plaatsvindt, schrijft de NPCF hierover een brief aan de Kamer.

Collectie J.T.A. te Gussinklo

Ruzies

De huidige onrust in het zorgveld maakt het er alleen maar slechter op: huisartsen en minister maken ruzie, verzekeraars en ziekenhuizen komen niet tot contracten, huisartsen sturen patiënten onnodig door naar het ziekenhuis. Het is wachten op nog verder uit de hand lopende kosten, met name in de ziekenhuiszorg. De NPCF maakt zich zorgen over deze situatie en vindt dat er snel iets moet gebeuren.

Winstmaximalisatie

Nu is er een apart budget voor ziekenhuizen, en een apart budget voor huisartsen. Het is nu met name voor specialisten en ziekenhuizen een stimulans om zoveel mogelijk verrichtingen te doen. Daarnaast zorgt het financiële ‘schot’ tussen de huisartsen- en ziekenhuiszorg ervoor dat er amper noodzaak tot samenwerking is. Door de budgetten samen te voegen zal er zuiniger gewerkt worden. Het geld dat zo overblijft kan gebruikt worden voor een wijkgerichte aanpak.

Wijkgericht

Naast het voorstel tot één budget voor huisartsen en ziekenhuizen vindt de NPCF dat het zorgaanbod veel beter moet aansluiten op de zorgvraag van de inwoners van een wijk of regio. Voor patiënten is het van belang dat goede zorg op de juiste plaats wordt geleverd: dichtbij als het kan, verder weg als het moet.”We denken dat door een betere samenwerking tussen huisartsen, therapeuten, thuishulp en andere zorg in de wijk, patiënten minder snel verwezen hoeven worden naar de duurdere ziekenhuiszorg,”licht Wilna Wind toe. “Je moet daarnaast ook kijken welke hulp er beter door bijvoorbeeld maatschappelijk werk of vrijwilligers geleverd kan worden. Want bijvoorbeeld eenzaamheid los je niet op met pillen en ook niet per definitie bij de huisarts”.De verzekeraar moet volgens de NPCF door middel van hun zorginkoop deze ontwikkeling stimuleren of zelfs afdwingen.

Initiatief

De NPCF gaat binnenkort een ronde tafel gesprek organiseren over het samenvoegen van de budgetten en het wijkgericht organiseren van de zorg.