Van ‘Device’ naar ‘Dienst’

Omslag

Anders denken

Voorwaarde voor acceptatie

Dit is een cruciale stap gebleken in het (anders) denken over zorginnovatie.Leuk, een nieuw apparaatje (device), maar wie zit hier op te wachten? Concreet speelde dit een aantal jaren geleden bij een verzoek om sponsoring van de doorontwikkeling van een thuismeting van lithium in het bloed. Lithium wordt vaak ingezet bij behandeling van patienten met een manisch-depressieve aandoening.Deze aandoening komt bij een paar procent van de bevolking voor. Het middel Lithium stabiliseert de stemming. De grens tussen werking en bijwerking is helaas klein (dat noemen we een smalle therapeutische breedte).

Device

Hoe maak je duidelijk dat een apparaatje (device) de zorg zinniger en zuiniger maakt. Dat kan alleen als je verder kijkt dan alleen naar de prijs van de meting, maar naar de “gehele patient”. Enkele voorbeelden:

Doorslaggevend

Deze toelichting heeft de sponsor over de streep getrokken. Nog te vaak blijken ontwikkelaars/ producenten van slimme apparaatjes onvoldoende voorbereid op deze discussie en haken teleurgesteld af. Ook binnen ICT en eHealth blijkt dit steevast. Dit denken moet onderdeel zijn van het opstellen van een businesscase. Van”device” naar “dienst”. Hulp nodig? U weet mij te vinden.
http://www.medimate.com