Zorg Vergrijst

Sterke vergrijzing

Medisch geschoolden

Toename 2005-2011 aanzienlijk

Onder werkenden met een medisch beroep is het aandeel 55-plussers hoger dan onder andere werkenden in de zorg. Sinds het begin van deze eeuw is de vergrijzing in de zorg sterker dan gemiddeld in andere sectoren. In de zorg was 16,5 procent van de banen in 2011 bezet door werkenden van 55 tot 65 jaar. Een op de vijf werkenden in de zorg in 2011 is medisch geschoold. Van deze werkenden met een medisch beroep is 20 procent 55 tot 65 jaar. Van de overige werkenden in de zorg heeft 16 procent die leeftijd. Vooral onder zelfstandig werkende medisch geschoolden is het aandeel 55-plussers hoog, 27 procent.

Percentages. (voor getallen: beweeg muis langs grafiek)

Minste vergrijzing onder verloskundigen

Van de verloskundigen is slechts 9,7 procent 55 tot 65 jaar. Bij de meeste andere medisch geschoolde werkenden in de zorg ligt dit aandeel aanzienlijk hoger. Vooral onder tandartsen (29,3 procent), gezondheidszorg-psychologen (29,7 procent) en in het bijzonder psychotherapeuten (48,7 procent) zijn veel 55-plussers. Bij psychotherapeuten speelt mee dat steeds minder gezondheids-psychologen en psychiaters ervoor kiezen om zich ook te laten bijscholen als psychotherapeut via een verkorte opleiding.

Subgroep: oudere mannen met lager opleidingsniveau

Commentaar

Er werken traditioneel minder mannen in de zorg, zeker in de directe zorgverlening. Deze groep vergrijst verhoudingsgewijs snel. Kennelijk is het beroep (althans voor 2011) van verzorgende minder aantrekkelijk voor jonge mannen?