eHealth bij hartfalen effectief gebleken

 

  • aantal ziekenhuisopnamen daalde met 68 procent
  • aantal verblijfsdagen in het ziekenhuis nam af met 73 procent
  • significante verbetering in perceptie van de kwaliteit van leven

 

Berlijn (Duitsland) – Patiënten met hartfalen die thuis een interactief systeem voor telemonitoring in combinatie met motivationele ondersteuningshulpmiddelen gebruikten, brachten minder tijd in het ziekenhuis door. Bovendien vonden zij zelf dat hun kwaliteit van leven na een 12 maanden durende evaluatieperiode in wezenlijke mate was verbeterd. Dit zijn de conclusies in het eindrapport van het CARME (CAtalan Remote Management Evaluation)-onderzoek. De resultaten van dit door Philips ondersteunde onderzoek werden vandaag door dr. Josep Lupón gepresenteerd op het Heart Failure Congress 2010 in Berlijn, dat werd georganiseerd door de European Society of Cardiology. Dr. Lupón is verbonden aan het ziekenhuis Germans Trias i Pujol[i] in Barcelona.  

 Dit is de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar een systeem voor telemonitoring (bewaking op afstand) van patiënten in combinatie met hulpmiddelen voor motivationele patiëntenvoorlichting. De resultaten laten zien dat deze methode een belangrijke meerwaarde biedt en de behandeling van chronisch zieke patiënten met hartfalen effectiever maakt. In eerdere onderzoeken, zoals TEN-HMS (2005), zijn reeds analysen uitgevoerd van de voordelen van telemonitoring met betrekking tot patiëntenzorg, het terugdringen van het aantal ziekenhuisopnamen, en kostenbesparingen[ii]. Het CARME-onderzoek laat zien dat het verschaffen van educatieve en motivationele hulpmiddelen aan de patiënt tot een nog grotere verbetering van de kwaliteit van leven leidt. 

Het onderzoek omvatte de bewaking van 92 patiënten met ernstige vormen van hartfalen die thuisbehandeling ontvingen van de kliniek voor Hartfalen van het ziekenhuis Germans Trias i Pujol. Het interactieve telemonitoringsysteem Philips Motiva verzorgde het contact tussen de patiënten en hun zorgverleners, via hun eigen tv en een breedband internetverbinding. Met dit systeem kunnen patiënten vitale functies thuis bepalen en de meetgegevens aan hun arts doorgeven. Om beter met hun ziekte te leren omgaan kunnen de patiënten bovendien educatieve en motivationele informatie van hun arts ontvangen.

Verbetering in klinische resultaten en kwaliteit van leven

De eindresultaten van het CARME-onderzoek laten zien dat gebruik van Philips Motiva een wezenlijk klinisch voordeel biedt bij thuisbewaking van patiënten met hartfalen. Dit bleek na vergelijking van de klinische resultaten 12 maanden vóór toelating tot het onderzoek met de resultaten die in de loop van de observatieperiode waren verkregen. Uit de onderzoeksresultaten kwam naar voren dat het aantal ziekenhuisopnamen in verband met hartfalen met 68 procent was gedaald, terwijl het aantal verblijfsdagen in het ziekenhuis met 73 procent bleek te zijn afgenomen.

Daarnaast liet CARME zien dat er bij de patiënten in de loop van de 12 maanden durende observatieperiode een blijvende en significante verbetering optrad in hun perceptie van de kwaliteit van leven. Bij aanvang van het onderzoek beschreef meer dan de helft van de patiënten (56 procent) hun kwaliteit van leven als “gemiddeld” of “slecht”. Aan het einde van de onderzoeksperiode ging het nog om slechts 22 procent. Daarnaast steeg het aantal patiënten dat hun kwaliteit van leven als “gemiddeld tot goed” aanmerkte van 44 procent bij aanvang van het onderzoek tot 78 procent na één jaar. Ruim een kwart van de respondenten (28 procent) beschouwde hun kwaliteit van leven zelfs als “bijna uitmuntend”.

Ook bleken de patiënten uiterst tevreden over het telemonitoringsysteem: 97 procent van de patiënten wilde deze oplossing naast hun normale zorg blijven gebruiken.

Opzet van het onderzoek

 

De patiënten in het CARME-onderzoek werden gerandomiseerd toegewezen aan twee groepen: in de ene groep ontvingen de patiënten voorlichtingsvideo’s, motivationele video’s en vragenlijsten op basis van een zorgplan. De tweede groep ontving dezelfde informatie, maar werd ook gevraagd bloeddruk, hartslag en gewicht te meten.

“Het concept van educatieve ondersteuning aan patiënten met hartfalen via de tv heeft wezenlijk bijgedragen aan het wegnemen van onzekerheden bij deze patiënten over hun aandoening. Zeker zo belangrijk is dat het CARME-onderzoek heeft aangetoond dat verspreiding van patiëntgerichte en ziektespecifieke informatie via de tv, met Philips Motiva, de familieleden meer inzicht verschaft in hoe zij hun naasten effectief kunnen ondersteunen bij het omgaan met hun aandoening. Dit lijkt de resultaten in ingrijpende mate te hebben beïnvloed,” aldus dr. Josep Lupón , hoofd van de kliniek voor Hartfalen en hoofdonderzoeker voor CARME.

Walter van Kuijen, algemeen manager Home Monitoring bij Philips Home Healthcare Solutions, zei er dit over: “Het is fantastisch om verdere klinische onderbouwing te zien van de waarde van telemonitoring. Bij Philips willen wij de zorg voor patiënten en zorgverleners vereenvoudigen door praktische oplossingen te ontwikkelen. We blijven dan ook werk maken van innovatie op gebieden zoals telemonitoring, zodat zorgverleners wereldwijd profiteren en de groeiende populatie van patiënten met een chronische aandoening nog effectiever kunnen behandelen.”

 

De toekomst van telemetrische oplossingen

Als onderdeel van het door de EU gesubsidieerde onderzoeksproject MyHeart ontwikkelt Philips, in samenwerking met partnerbedrijven, een geavanceerd behandelsysteem voor hartfalen dat nog gedetailleerdere informatie over de toestand van de patiënt kan verschaffen. Daardoor zou ingrijpen in een vroegere fase mogelijk kunnen worden. Dit experimentele behandelsysteem voor hartfalen omvat onder meer een draagbaar stoffen vest met ingebouwde innovatieve sensor voor meting van de vochtophoping in de longen, een potentieel levensbedreigende aandoening waarvoor patiënten met hartfalen een sterk verhoogd risico hebben. Bovendien doet het door de EU gesubsidieerde en door Philips geleide project HeartCycle verkennend onderzoek naar complete patiëntgerichte oplossingen op basis van innovatieve sensoren voor thuisbehandeling van chronische aandoeningen


[i] Het CARME-onderzoek werd uitgevoerd door het ziekenhuis Germans Trias i Pujol in Barcelona (Spanje), in samenwerking met Philips. Dit onderzoek kwam voort uit een overeenkomst die in 2006 werd gesloten tussen het Catalaanse gezondheidsinstituut ICS en Philips. Dr. Josep Lupón is hoofdonderzoeker en hoofd van de kliniek voor Hartfalen van de afdeling Cardiologie in het ziekenhuis Germans Trias I Pujol.

[ii] “Noninvasive Home Telemonitoring for Patients With Heart Failure at High Risk of Recurrent Admission and Death”, Journal of American College of Cardiology, 17 mei 2005, Volume 45, No. 10

eHealth (Vergroten ? Dubbelklik!)