Zorg in Regio’s

Zorglandschap

Regio centraal

Verbanden in veranderend zorglandschap inzichtelijk gemaakt

Een Persbericht: “Vektis ondersteunt gemeenten met informatie over zorggebruik in Zorgverzekeringswet en AWBZ. Op 24 september 2013 verschijnt de Zorgthermometer ‘Zorg in regio’s’ waarin Vektis het gebruik van zorg op regionaal niveau inzichtelijk maakt”. Een interessante ontwikkelingen die parallel loopt aan een beweging in de journalistieke wereld. Data worden de inspiratiebron voor journalistiek onderzoek en spraakmakende publicaties. Daarbij wordt de focus ook steeds meer gericht op de regio en zelfs individuele Gemeentes. Denk aan Regiohack. Journalist Jelle Kamsma lanceert dezer dagen LocalFocus. Paul van der Cingel is al enige tijd actief met een Nieuwsbrief die tools aanreikt voor ‘Research in de regio‘ voor journalisten!

Regiohack (2012)

Verantwoordelijkheden

Vanaf 1 januari 2015 worden zorgverzekeraars en gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg, de decentralisatie van voorzieningen op het terrein van de AWBZ, de Wmo en de decentralisatie op het terrein van werk en inkomen (Participatiewet). Zorgverzekeraars en gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning van mensen. Ter voorbereiding op deze nieuwe verantwoordelijkheid is stuurinformatie essentieel. Vektis beschikt over informatie van zorggebruik op regioniveau over de eerste, tweede en derde lijn, alsmede over de grenzen van de zorgverzekeringswet en de AWBZ.

AWBZ heet hangijzer (Finchline, medio 2012)

 

Zorggebruik

Mensen die AWBZ-zorg gebruiken maken vier keer zoveel gebruik van zorg uit de Zorgverzekeringswet. In totaal maken in Nederland 825.000 personen gebruik van enige vorm van AWBZ-zorg. Hiervan maakt het overgrote deel, bijna 95%, ook gebruik van zorg uit de Zorgverzekeringswet (anders dan huisartsenzorg). De behandeling van mensen in de Zorgverzekeringswet is mede bepalend voor het zorggebruik in de AWBZ en andersom. Daarom is de combinatie van informatie uit de Zorgverzekeringswet en AWBZ cruciaal. In de Zorgthermometer ‘Zorg in regio’s’ worden verschillende doelgroepen binnen deze aandachtsgebieden belicht. De Zorgthermometer is te downloaden op de website van Vektis.