Zogenaamd Anoniem

OV-Chipkaart

Bericht CBP

Is het u opgevallen?

Een klein berichtje in de dagbladen. Zoals hier in de METRO van 29 augustus 2012.

METRO

Rapport (5MB) van CBP

Het 49 pagina’s omvattende rapport is deels voorzien van zwarte balkjes. De pijlen van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) zijn gericht op NS en niet op de andere vervoerders. De via de OV-Chipkaart gegenereerde gegevens vormen een grote dataset (1,5 miljoen reizigers). Uiteraard (zou ik haast zeggen) wordt gebruik gemaakt van data-analyse. Een vijftal parameters is toegestaan. Bijvoorbeeld of er binnen dan wel buiten de spits is gereisd. Het is voorstelbaar dat dergelijke gegevens -in het groot- bepalend kunnen zijn waar en hoeveel materieel wordt ingezet. De koppeling aan de NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens van eigenaars van de niet-geanonimiseerde kaart is naar mijn smaak een ernstige overtreding. Het is vermoedelijk ook de verklaring van het feit dat ook veel meer parameters zijn gevolgd dan destijds (2008) toegestaan. Jarenlang??

Correctie

Het verbaast dat het kennelijk is gebleven bij een verzoek tot aanpassing van de handelwijze en niet een boete is uitgedeeld. Bij de anonieme OV-kaart is -waar beschikbaar- het mailadres kennelijk opgenomen in de dataset. Ik had meer opwinding verwacht.