Zoek de verschillen!

  

Dit artikel in het blad van de Hogeschool Windesheim te Zwolle stelt de organisatiecultuur ter discussie. Geconfronteerd met een bezuinigingsoperatie wordt door belanghebbenden een debat gevoerd over datgene wat er anders kan en anders moet. Daarbij wordt een vergelijking getrokken met de zorgsector.Gemakshalve wordt de echte operateur (de chirurg) als voorbeeld aangehaald.   

Geef de professional zijn of haar autonomie weer terug luidt de verzuchting. 

Helaas klinkt in de zorgsector ook vaak het geluid dat het allemaal minder leuk is. 

   
Managers Vergroten?Dubbelklik !

 

De professionals in de zorgsector klagen steen en been over de administratieve druk. Een andere opmerking: Er  wordt bij planning van vergaderingen door het management te weinig rekening gehouden met het feit dat er ook nog polikliniek gedraaid moet worden. Iedereen kan maar niet op elk gewenst moment komen opdraven.  

Zoek de verschillen in het artikel uit de onderwijssector en reageer!