“Zoals het klokje thuis tikt”. Is dat nog wel zo in 2019

Huisgeluiden

Ik ben ook van de huisgeluiden. Als scholier was ik de koning te rijk met mijn taperecorder. Met de microfoon nam ik gevraagd, maar ook ongevraagd geluiden op. Binnen en buiten. Die banden en een recorder (weliswaar andere dan op de foto) heb ik bewaard. De audio heb ik deels overgezet  Luister naar een fragment op Soundcloud, een webservice voor muziek, podcasts en dergelijke. Hoor hoe de voordeur schuurt over de deurmat. Ik druk een paar keer de huisbel. En ontsluit de voordeur. Oudenoord 38, Utrecht, zo rond 1965 waar het gezin destijds woonde.

Pendule

Elise ’t Hart fungeert als Artist in Residence in het Meertens Instituut. Zij heeft in 2013 het Instituut voor Huisgeluid opgericht. Met als oogmerk om geluid op te voeren als zelfstandig medium. Huisgeluiden zoals bijvoorbeeld pendules registreren. Geluidsportretten en collages maken. Geluiden gaan verloren. Denk aan krakende stoelen. Verdwenen geluiden opsporen zoals die aanwezig zijn in de oude opnames zoals uit Urk . Daar op is gebruik van luciferdoosjes of aansteker te horen. Gerinkel van servies. Er is 6000 uur audio te doorzoeken! Een collage maken van de vroegere onderzoeker Louise Kaiser die de AAA steeds uitspreekt om een opname te starten. En dat achter elkaar te laten horen. Luister hoe zij dat zelf verwoord (filmpje op platform YouTube) tijdens een kort gesprek dat ik met haar had in het Meertens Instituut. Jazeker, tegen de achtergrond van ‘Het Bureau’ van Voskuil.

Eigen collectie

Elise heeft inmiddels een eigen collectie onder nummer 1116 in het Meertens instituut. Er is ook een Louise Kaiser Groep opgericht. Met als opdracht vastleggen Huisgeluiden. Er is ook een opdrachtgever die geluidopnames wil van de behandeling van brood. We zijn tegenwoordig weer meer van stilte. Veel geluiden zijn uit het huis verdwenen. Nico Dijkshoorn heeft volgens een van de aanwezigen ooit als achtergrond het gekeuvel uit Urk geprefereerd boven muziek.  . Karin Bijsterveld heeft iets dergelijks gedaan, maar dan exterieur, in de buitenlucht . Reconstructie van geluiden op de Dam. Destijds zijn Nederlandse emigranten (taalkundig) onderzocht. Was ook leuk geweest als daar de huisgeluiden bij betrokken zouden zijn. Maar er is nog genoeg te doen!

https://www.elisethart.com/instituut-voor-huisgeluid

Verslag: het Meertensinstituut


https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/247-2018/145748-geluidskunstenaar-onderzoekt-huisgeluiden-in-de-audiocollectie-van-het-meertens-instituut
http://www.meertens.knaw.nl/ndb/
https://www.maastrichtuniversity.nl/k.bijsterveld
https://archive.org/details/JJVoskuil-20052006-hetBureau