Ziekenhuizen lage EEDI

Onlangs is bericht over het EEDI (economisch empirisch detectie-instrument).

Een correspondentie betreffende de mogelijke rol van EEDI bij actuele NMA-uitspraken over de ziekenhuisector

Dit EEDI is opgebouwd uit een negental markt- en gedragskenmerken.

Antwoord NMA

De ziekenhuizen scoren niet hoog (ofwel slecht) in de ranglijst van EEDI. Dat zij niet hoog scoren kan verschillende oorzaken hebben. Het kan natuurlijk zo zijn dat de markt daar goed werkt. Echter, het kan ook te maken hebben met de marktafbakening die wij gebruiken in EEDI. We veronderstellen dat alle Nederlandse sectoren een Nederlandse geografische markt zijn. In het bijzonder bij ziekenhuizen hoeft dit natuurlijk niet zo te zijn. Het is vrij onwaarschijnlijk dat Maastricht met Groningen concurreert. Deze markt is dus ruim gedefinieerd waardoor zij het voordeel van de twijfel krijgt. Daar komt ook bij dat er in EEDI op dit moment geen onderscheid wordt gemaakt tussen academische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, etc. Uiteraard werken wij hier hard aan en verbeteren wij het instrument continu teneinde steeds nauwkeurig schattingen te krijgen.

Vraag NMA

Is voor de navolgende reactie ook gebruik gemaakt van het EEDI instrument, waarover ESB 96 (4604) van 18 februari 2011 bericht? Sowieso lag het al in mijn voornemen om te vragen of deze tool ( ontwikkeld in 2006) is toegepast bij analyses op het brede terrein van “zorg” (en met welk resultaat).  Quote: Gezamenlijk overleg tussen ziekenhuizen over regionale taakverdeling, valt in de regel onder het kartelverbod.Een regierol voor topklinische ziekenhuizen bij concentratie en spreiding van zorg is dan ook uit den boze.Dat stelt bestuurder Henk Don van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).