Ziekenhuisinnovatie ondanks crisis!

Een jaar na dato willen we graag peilen bij de organisatoren van destijds welke de impact is (geweest) van het adviesrapport dat destijds door het Juliuscentrum is uitgebracht aan de NVZ en besproken op dit congres.

————————————————————————-

De  Vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en het Julius Centrum organiseren op woensdagmiddag 30 juni 2010 in Utrecht het symposium Ziekenhuisinnovaties
in tijden van economische crisis.

Innovatie nodig om patiënten in toekomst de beste zorg te kunnen bieden

… zodat zij kunnen profiteren van nieuwe diagnostiek en behandelmethoden.  Zie betreffende rapport hier

Ook zijn innovaties hard nodig om problemen zoals vergrijzing en aankomende personeelstekorten, aan te kunnen pakken.

Hoe creëren we de noodzakelijke ruimte voor innovaties als gelijktijdig de broekriem moet worden aangehaald? Want om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen zal er de komende jaren fors bezuinigd moeten worden. Innovaties komen vooral tot stand door de passie en inzet van dokters, verpleegkundigen, andere zorgprofessionals en patiënten. Daarnaast zijn het maken van keuzes en een beheerste introductie van kostbare innovaties belangrijke elementen.De ziekenhuizen en categorale instellingen innoveren graag, maar helaas halen ook vele initiatieven niet de eindstreep

Foto van de catering op 30 juni 2010

…..of komen traag tot stand door knellende regels, bureaucratie en een gebrek aan structurele financiering. De NVZ heeft aan professor Guus Schrijvers gevraagd om daarnaar onderzoek te doen. Hij zal zijn begin dit jaar uitgebrachte advies deze middag kort toelichten.Hoe snel vinden we dat patiënten in Nederland toegang moeten krijgen tot innovatieve zorg? Wat is de rol van de zorgverzekeraars? Wat is het effect op innovatie van de diverse stimuleringsregelingen en de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit? De ziekenhuizen willen tot de beste van Europa behoren. Daar gaat ook de toekomstvisie van de NVZ, “Nederland Topzorgland”, over. De zorgvraag en de patiënt horen hierbij centraal te staan. Het vergt veel stuurwerk van meerdere partijen in goede onderlinge afstemming om deze ambitie  en doelstellingen voor elkaar te krijgen.

Discussieert u mee?

Informatiestand

Tijdens het symposium is er een informatiestand over innovatie, ingericht door: ZorginnovatieWijzer (initiatief van CVZ, NZa en ZonMw); Syntens (een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken)

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor ziekenhuisbesturen- management, zorgverzekeraars, medisch specialisten, product- en marketingmanagers, verpleegkundigen, beleidsmakers in de zorg, patiëntenorganisaties, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Consumentenbond, ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Economische Zaken, Tweede Kamerleden, Nederlandse Zorgautoriteit, College voor zorgverzekeringen, DBC Onderhoud, Orde van Medisch Specialisten, KNMG, NHG, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging, Nefarma, FHI federatie van technologie branches, Nefemed, VNO/NCW, MKB, banken en andere organisaties actief in innovatie in de (ziekenhuis)zorg.