Polderziekenhuis

IJsselmeerziekenhuizen

Tragische Soap?

Vandaag 25 juni 2011 lees ik in Medisch contact dat er dan eindelijk een boek is uitgegeven over ‘De IJsselmeerziekenhuizen’. Het boek met de titel ‘Diepe Sporen’.
Uw auteur heeft daar destijds ook een rolletje gespeeld.Destijds (2002-2003) heb ik trouwens onderzoeksjournalistiek (datajournalistiek?) ingezet om de regionale opinie te volgen. Misschien voor de lezer interessant.

Polderziekenhuis

Medisch Contact 24 juni 2011

Neergang

Ik ken het boek nog niet, maar ik denk dat zelfs 158 pagina’s nog te weinig zijn om recht te doen aan deze tragische soap. Nog maar eens een bijdrage van 11 maanden geleden (24 juli 2010). We gaan terug naar de periode 2002-2003:

Mijn glas is weer eens half leeg…….Urk moet oppassen dat het niet uitgekleed gaat worden

Geen hotel accomodatie meer. (vroeger zelfs 2 tot 3). Geen volwaardig postkantoor, maar iets wat er op lijkt in een boekhandel….Straks ook geen volwaardig ziekenhuis meer in de buurt? Huisartsen schaars, dus moeilijk vacatures in te vullen…De visserij op z’n gat, dus straks veel maatschappelijke problemen en ga zo maar door. Waar gaan we naar toe?

‘Urker beutengaots’

In 2002 volgde ik beroepsmatig maar ook uit belangstelling de discussie via OpUrk.nl.Dat had alles te maken met de toekomst van de toenmalige IJsselmeerziekenhuizen. De “wisdom of the crowds” was duidelijk: de gefuseerde organisatie (Locaties te Lelystad en Emmeloord) had het niet begrepen. Urk nam een heel bijzondere plaats in en de discussiegroep was mede daarom razend interessant en bijdragend aan mijn beeldvorming. We praten anno 2010 over sociale media, maar dit beschouw ik als een voorloper. Urkers zijn en blijven innovatief.

Weblog

Op Urk.nl ook in 2008 bij de zoveelste crisis strijdvaardig:

Lees mee…

Door: breizh, Tijd: 23-12-2002 21:18 uur

..deze brief is verstuurd naar diverse kranten door het platform ZorgGebruikersBelangen Urk/NOP : Een brug te ver ……………..? Het streven naar goede zorg in dit gebied is ontaard in een ordinaire machtsstrijd, waarin het al lang niet meer gaat om de patiënt, maar om ego’s, winnen of verliezen, macht en status.Wat is nu eigenlijk de kern van de zaak? Wij hadden eens twee ziekenhuizen, één in Lelystad en één in Emmeloord. Ruim tien jaar geleden is er een stichting opgericht waarin beide ziekenhuizen werden ondergebracht. Zwak bestuur en onvoldoende toezicht hebben er toe geleid dat de specialisten langzaam de macht overnamen. Vervolgens ontwikkelde zich een machtsstrijd die leidde tot een steeds verdere afbraak van een volwaardig Dr. J.H. Jansenziekenhuis richting een Polikliniek. En de stakeholders (o.a. Gemeenten, Provincie, GGD, Groene Land/Achmea e.a.) lieten het allemaal gebeuren. De Raad van Toezicht kon ongestraft blijven zitten omdat zij het statutair zo hadden geregeld dat zij zichzelf steeds weer benoemden en door niemand ter verantwoording konden worden geroepen.

Ten langen leste zette de bevolking zich in voor het behoud van haar Ziekenhuis. De missie van het Platform ZorgGebruikersBelangen Nop/Urk is: behoud goede zorg met een volwaardig ziekenhuis op beide locaties. Wij hebben absoluut niets tegen een ziekenhuis in Lelystad en vragen ons dan ook steeds af ‘’wat hebben de specialisten in Lelystad tegen een goed en volwaardig ziekenhuis in Emmeloord” ? De wijze waarop zij acteren is beneden alle peil en zeker hoogopgeleide medici onwaardig. Het is aan de Raad van bestuur en de Raad van Toezicht om hier in te grijpen. Het zijn tenslotte uw medewerkers die in het openbaar zulke taal uitslaan. De specialisten in Lelystad zijn, nadat de Tweede Kamer zich wederom heeft uitgesproken voor een volwaardig ziekenhuis in Emmeloord, een zogenaamd tegenoffensief in de pers gestart. Door bewust steeds te spreken van “de medewerkers van de IJsselmeerziekenhuizen” zonder onderscheid in Emmeloord en Lelystad begrijpt de bevolking er weinig meer van.
Daarom leggen wij het u graag uit:  De inzet van het Platform noemen ze een heilloze weg”. Het Platform heeft echter een studie laten maken door één van de beste bureaus in Nederland op dit gebied, De Sturkenboom Groep. Het argument dat het hier te klein zou zijn wordt in dit rapport gefundeerd weerlegt. Dat het kan is ook te zien in de praktijk van bv. Sneek en Dokkum. Tot nu toe weigert de Raad van Toezicht categorisch een gesprek over dit rapport. Waarom? De mening van de Haagse politici vinden ze tot stand gekomen door eenzijdige belichting. Politici (met een medische achtergrond) kunnen blijkbaar zelf niet denken en oordelen, dat is alléén voorbehouden aan medici uit Lelystad? De conceptplannen, waarin van het Dr. J.H. Jansenziekenhuis niet méér overblijft dan een polikliniek, die geopend is tijdens kantoren wordt volgens de specialisten gesteund door een “zeer brede vertegenwoordiging uit de gehele organisatie”. Dat is aantoonbaar onjuist. De Lelystadse specialisten laten u verder weten “dat er géén specialist in Emmeloord wil werken”.Ook dit is onjuist. Uit een vroegtijdig afgebroken wervingscampagne voor Emmeloord bleek dat er voldoende sollicitaties waren om de vier basisspecialismen in Emmeloord in te vullen. Tot slot misbruiken ze de slechte financiële positie van de IJsselmeerziekenhuizen.Deze financiële positie is voor een groot deel het gevolg van mismanagement en afvloeiingsregelingen van bestuurders. Wij nemen het de medisch specialisten niet kwalijk dat zij de financiële situatie niet kunnen beoordelen. Daar hebben zij ook niet voor geleerd. Daar zijn anderen voor.Wat nu?De minister heeft gezegd (dat is door moties in de 2de kamer vorige week nogmaals bevestigd) dat er in Emmeloord een ziekenhuis met minimaal vier basisvakken en spoedeisende hulp moet blijven.Daar gaat het om!De specialisten in Lelystad zijn furieus. Waarom? Wij zijn niet tegen een ziekenhuis in Lelystad. Waarom zijn de Lelystadse specialisten met onjuiste argumentatie zo tegen een volwaardig ziekenhuis in Emmeloord. Waarom praten ze niet met ons over het Rapport Sturkenboom?De Kamer en de Minister hebben gesproken en wij continueren onze missie door erop toe te zien dat het ook zo gebeurt.

Daarom tot slot het volgende: Alle betrokkenen in Lelystad, bouw aan een goed lopend Zuiderzeeziekenhuis voor een groeiend gebied.  Alle betrokkenen in Noordoostpolder en Urk, bouw aan volwaardig Dr. Jansenziekenhuis voor een groeiend gebied. Bestuurders, wees wijs en geef beiden de kansen die zij willen en verdienen. Probeer op termijn weer een relatie van vertrouwen en samenwerking te bouwen. Deze relatie nu afdwingen is net zo complex als vrede stichten tussen de Israëliërs en de Palestijnen: het wordt steeds weer met de mond beleden en met de voet getreden. Gemeenten, neem uw verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid, groei en werkgelegenheid in dit gebied. Stakeholders, doe waarvoor u (wettelijk) bent benoemd en laat dit nooit meer gebeuren. Gebruik uw bevoegdheid en neem uw verantwoordelijkheid. Als iedereen de kansen benut, dan is weliswaar de brug nog hoog, maar niet te ver. Het is niet bedoeld als een brug die ons moet scheiden, maar één die ons moet binden!Wij bedanken graag allen die zich dit jaar zo enorm hebben ingezet voor deze goede zaak.

Een voorspoedig 2003

Peter N. Blauw

Voorzitter Platform ZorgGebruikersBelangen NOP/Urk

age si quid agis

Door: inte

Tijd: 23-12-2002 21:34 uur

Breiz, bedankt dat je deze “andere’ kant van de waarheid hebt

geplaatst. Als ik deze Peter kan ondersteunen…..

Door: oal

Tijd: 23-12-2002 23:03 uur

Breizh, bedankt dat je de brief hier ook hebt geplaatst. Het geeft meer

inzicht in de materie. Maar er blijven genoeg vraagtekens over. Maar

dat zal ook gelden voor het platform.

Urker beutengaots

268 onzichtbare reacties