Innovatief ondernemerschap centraal, Ivo

De Nederlandse economie en samenleving hebben veel te verliezen als het nieuwe kabinet geen goed innovatiebeleid voert. Voor het oplossen van economische en maatschappelijke vragen is innovatief ondernemerschap onmisbaar

De Community of Talents vraagt met een brief aan Ivo Opstelten (formateur) om een centrale plek in het regeerakkoord voor het stimuleren van ondernemerschap en burgeremancipatie. 

Logo Community

Gericht op de succesvolle introductie van vernieuwing. Dit is van belang als de regering de economische crisis en maatschappelijke problemen serieus en structureel wil aanpakken. De oplossing voor een beter innovatieklimaat ligt niet primair bij nog meer onderzoek of nog meer subsidies. De oplossing ligt vooral bij meer succesvolle en nieuwe ondernemers en een overheid die zich terugtrekt door het mes te zetten in overmatige wet- en regelgeving. 18 miljard bezuinigen op de Rijksuitgaven laat zich goed verenigen met een aangescherpt innovatiebeleid, stellen de afzenders. 

Investeren in maatschappelijk relevante innovatie leidt tot kwaliteitsverbetering én significante kostenbesparingen. Bezuinigen moet, maar doe dat vooral op bureaucratie. “Geef ondernemers en burgers meer experimenteer ruimte, besteed maatschappelijke problemen aan en verschaf innovatiesubsidies voor starters voortaan in de vorm van leningen, enkel voor hun noodzakelijke kosten en begeleiding. Bij commercieel deelsucces betaalt de ondernemer de lening terug, zodat verliezen elders kunnen worden opgevangen,” luiden drie van de aanbevelingen aan de onderhandelaars. 


De aanbevolen speerpunten voor innovatiebeleid zijn:
 

–          Zet Innovatie op alle overheidsagenda’s 

–          Maak ruimte voor ondernemers en burgers. Stimuleer ’zelfondernemerschap’. 

–          Faciliteer een sportief speelveld zonder hobbels en met goede scheidsrechters. 

–          Maak maatschappelijke (markt)behoeften richtinggevend voor innovatiebeleid 

–          Zorg ervoor dat kennis door ondernemers wordt toegepast. 

–          Buit de sterktes van Nederland uit. 

In de brief van 7 pagina’s worden deze speerpunten concreet uitgewerkt. Innovatief en ondernemend Nederland kan met een uitgekiend kabinetsbeleid meer dan ooit bijdragen aan economische en maatschappelijke kracht. 


Community of Talents
 

De Community of Talents is in maart 2008 opgericht op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken met het doel in co-creatie innovatiebeleid te maken via internet. De community is gericht op het wegnemen van barrières voor innovatie door het mobiliseren van de ruim 3600 talenten die zich vanuit bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hebben aangesloten.
—————————