Zelfcontrole voor Dummies?

Diabetes

Self Monitoring Blood Glucose (SMBG)

Niet eenduidig

In het prestigieuze (Engelstalige) Netherlands Journal of Medicine (NJM) van augustus 2012 staat een lezenswaardig publicatie. Nederlandse Onderzoekers zijn nagegaan hoe de praktijk is van (bloed)glucose monitoring/zelfcontrole bij diabetes mellitus (SMBG).  Met name hebben zij proberen te achterhalen hoe zorgaanbieders op dat punt adviseren naar de patiënt.

Folder (voormalig Groene Land Verzekeringen)

Resultaten

Een 980 (slechts 14%) van de via e-mail benaderde professionals vulden een enquête in. Daarbij blijken er toch opmerkelijke verschillen te bestaan in de aanbevolen frequentie en tijdstippen van zelfcontrole.  Zonder in details te treden beslist een opmerkelijke bevinding. Dit kan een aantal consequenties hebben, zoals de onderzoekers berichten. Zelfcontrole beïnvloedt de kwaliteit van leven. Ingewikkelde schema’s worden minder goed gevolgd (adherence daalt). Interpretatie van data in studieverband wordt bemoeilijkt. Tenslotte er is het kostenaspect (zelfcontrole dient doelmatig te zijn). Er wordt een studie aangekondigd waarin bij patiënten met type 2 diabetes die 1x daags insuline spuiten specifiek het effect van zelfcontrole op genoemde aspecten wordt onderzocht. Zelfcontrole is beslist niet voor Dummies.