Zélf criteria afspreken!

http://www.artsenauto.nl/Magazines/2009/DIGI-magazine.2009.12/magazine.html 

Enige tijd geleden stond in dit magazine (zie link) op pagina 33 een betoog waarin de auteur een boekje open doet over het gebruik van de “aanmerkelijke marktmacht” door zorgverzekeraars in onderhandelingen met zorgaanbieders. 

Praktijkadvies_Edwin Brugman (Consultant VvAA)

 

De auteur verwijt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) feitelijk laksheid.   

Vervolgens wijst hij vooral naar de stand van zaken bij de Fysiotherapie, waarbij deze zorgaanbieders het onderspit dreigen te delven. Aangegeven wordt dat verzekeraars zeker bij elkaar mogen zitten om bepaalde kwaliteitscriteria af te spreken, maar samenspannen mag niet.Een oproep wordt gedaan om als professionals zelf de criteria te definiëren en deze goed te communiceren. 

Ik krijg ook de indruk uit gesprekken dat op het ogenblik door verzekeraars “powerplay” wordt gespeeld. Het gaat dan allang niet meer om de inhoud van de zorg, maar wie met de geldbuidel zwaait en de ander kan dwingen “lijstjes in te vullen”. 

Een heilloze ontwikkeling, die niet in lijn is met het kwaliteitsdenken. 

Advies: zelf criteria ontwikkelen, maar ook de toezichthouders mobiliseren. 

© Jan Taco te Gussinklo