Zegelgezond wil verbetering

Keurmerk?

Meer Ambities

Organisatie met goede informatie onderscheidend

ZegelGezond is gericht op verbetering, niet op veroordeling’, aldus  de initiatiefnemers.  ZegelGezondis meer dan een keurmerk. Gezondheidsinformatie is niet alleen maar goed óf fout. Het draait om continue waardering’.

Missie:

Voor het grote publiek klip en klaar krijgen welke websites met publieksinformatie over gezondheid en ziekte voor persoonlijk gebruik waardevol zijn en die websites opnemen in een zoekmachine, zodat hetzelfde publiek die informatie snel en gemakkelijk kan vinden.

Aanloop

Gedurende de ontwikkeling en implementatie lag de organisatie in handen van Mediavedi. Ze werd daarin bijgestaan door TNO, CBO, (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg) en NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Daarnaast werkten tientallen organisaties aan ZegelGezond mee. Lars Gierveld:  “tijdens de pilot merkten we veel behoefte aan een dergelijk instrument. Het geeft websites een concreet handvat”

Exploitatie

Vanaf de landelijke lancering in 2011 zal ZegelGezond geëxploiteerd worden door een combinatie van de onafhankelijke Stichting ZegelGezond Nederland met Bureau ZegelGezond Nederland B.V. Samen streven zij naar realisatie van de missie.  “Om ZegelGezond onafhankelijk te kunnen laten draaien, vragen we deelnemers om abonnementsgelden. Maar deze zijn betaalbaar en afhankelijk van de grootte van de website. Eén van onze belangrijkste doelen is namelijk om toegankelijk te zijn voor iedereen, niét alleen voor partijen met geld”, aldus Thomas Schippers.

 

Links Thomas Schippers, Rechts Lars Gierveld

Denktank

Lars Gierveld (30) staat met compagnon Thomas Schippers (31) aan de basis van dit initiatief. Ze kennen elkaar van de “Nationale Denktank” 2006. Lars heeft een doctoraal mediawetenschappen en twee masteropleidingen: Journalistiek en Bedrijfskunde. Ook Thomas heeft drie afgeronde masterstudies: Kunstbeleid- en management, Theater-, film en televisiewetenschap en European Audiovisueel Management . Een goede basis voor de opzet van een systeem waarbij zowel mediatechnische, maatschappelijke als managementvraagstukken een belangrijke rol spelen.

Het doel van ZegelGezond is om kwaliteit van publieksinformatie rond gezondheid en ziekte transparant te maken. Dat wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vak- en publiek experts. Daar zit meteen ook het grote verschil met bijvoorbeeld de HON code, waarbij (top down) websites door een deskundige redactie worden beoordeeld.

Abonnement

Het is de bedoeling dat organisaties zich aanmelden voor een abonnement (prijsstelling €500 per jaar voor kleine websites tot € 6000 voor grote websites) waarbij de betreffende website in een proces van zelfcertificering, peer certificering en brede inzet van professionals en ervaringsdeskundigen (crowdsourcing) wordt getoetst en gewaardeerd. Het is beslist geen ballotage. Er is geen zwarte lijst. De deelnemende organisatie krijgt een rapportage met eventuele verbetertips. In de aanloopfase is al gebleken dat het vaak leidt tot grote verbeteringen of zelfs een totale restyling of vernieuwing van de website; het is een concreet en nuttig handvat. Het gaat de initiatiefnemers dus vooral om het maatschappelijk nut. Ze hebben er hoge verwachtingen van. Inmiddels is een eerste pilot afgerond. Binnenkort gaat ZegelGezond van start met naar verwachting al tientallen organisaties.Veel belangrijke stakeholders in de zorg onderkennen het belang. Belangstellenden (bijvoorbeeld organisaties met gezondheidswebsites of beroeps- en patiëntenorganisaties die de waarde van goede informatievoorziening onderschrijven en een rol willen en kunnen spelen bij het waarderen van websites)  kunnen al contact opnemen via info@zegelgezond.nl.