YesWeShare

Toen ik in 2009 als freelancer startte, zocht ik contact met collega en geestverwant Rolf Swens. Hij heeft mij op weg geholpen, waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben.

Een initiatief van Rolf Swens was een digitaal platform

Hij kwam met de aansprekende titel YesWeShare, gebaseerd op het uitgangspunt:  delen van kennis en ervaringen. Ik werd uitgenodigd om mee te doen. We hebben dat platform (voor de insiders: onder wordpress) een geruime periode (2009-2010)  in de lucht gehouden en wisten regelmatig lezers een reactie te  ontlokken. Op een zeker moment kwamen er andere prioriteiten. Onze bijdragen staan nog steeds OnLine.  Af en toe grijp ik daar op terug. De titels (en links) van onze columns zal ik hieronder weergeven, zodat ze ook direct doorzoekbaar en benaderbaar worden vanuit DutchButtonWorks.com

Yes We Share:

Inhoudsopgave

2010

Website YesWeShare

2009