Word of Mouth (WOM)

In Merk & Reputatie (Jaargang 16, nummer 4, 2010) publicaties over mond-tot-mondreclame (WOM)

Er zijn een aantal belangrijke bevindingen. Het middel (WOM) is effectief om productafname te verhogen. De meest loyale klanten houden zich het meest met WOM bezig. Wom van niet-loyale klanten blijkt effectiever.Het taalgebruik in WOM wordt bepaald door attitude. Als productervaringen overeenstemmen met merkattitude is de taal abstracter. Abstracte taal in postieve WOM leidt bij ontvangers tot een hogere koopintententie.

“Wie de positieve invloed van gunstige mond-tot-mondboodschappen op koopintenties wil maximaliseren moet abstracte taal gebruiken.Omgekeerd moet communicatie over ongunstige aspecten worden gebracht in concrete taal”.

Mag ik eens een poging wagen voor eHealth en Domotica?

Al eerder heb ik geschreven over Telemedicine en het fenomeen van (re)framing. Mijn interpretatie:

De “believers” moeten niet te enthousiast doen. Liever notoire sceptici positieve ervaringen laten vertellen is effectiever.

In de sfeer van taalgebruik  Abstract:  eHealth gunstig voor zelfstandigheid    Concreet: De buurman vindt Telezorg maar niks