Witwaspraktijken en Waardesprong

In de Gezondheidszorg kennen we dergelijke'”praktijken” niet, toch? Maar er zijn wel degelijk grote verschillen in praktijkvoering.

Stel dat we in krantenartikel de titel KADASTER vervangen door VEKTIS?

Bron: Volkskrant

Ik durf de stelling aan dat indien de geaggregeerde gegevens van VEKTIS (Lees hier meer over Vektis) systematisch zouden worden gebruikt, zorgkantoren of zorgverzekeraars sneller problemen zoals met PGB op het spoor zouden komen. Misschien aan de hand van slechts enkele indicatoren? Het fraaie begrip “waardesprong” uit het krantenartikel laat zich vast vervangen door een equivalent in de zorgsector

De inrichting van een Fraudehelpdesk is niet meer dan een stap in de goede richting.  De vraag dient gesteld te worden of  de marktwerking in de zorg een dergelijke aanpak nog wel toelaat zonder fundamentele kritiek vanuit NMA (Nederlandse Mededingings Autoriteit) of de Privacywetgeving? Maar ook de onderlinge concurrentie tussen verzekeraars helpt niet echt.