WIP op de wip?

Richtlijnen

Infectiepreventie

Infectiepreventiebeleid

Het zal u vast ontgaan zijn? Sinds begin dit jaar is er een venijnige discussie gaande. Deels achter de schermen. Gaat de WIP zich opheffen? Ik zal eerst moeten uitleggen wat de WIP is. De Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is een samenwerkingsverband dat zich als doel stelt…”richtlijnen te maken op het gebied van infectiepreventie voor de gezondheidszorg, om hiermee een bijdrage leveren aan het infectiepreventiebeleid in Nederland”. Dat het hier om een belangrijke zaak gaat wordt duidelijk als ik begrippen als MRSA en ESBL noem, maar ook de affaire rond het Maasstad ziekenhuis.  In december 2013 heeft de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) nog haar zorg uitgesproken over de hygiëne in tal van ziekenhuizen.

Fragment brief WIP aan NVZ

Wat betekent dit?

In bovenstaand fragment van een brief van 6 maart 2014 aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) staat het echt met zoveel woorden. De WIP signaleert een onvoldoende niveau en een achterstand in actualisatie. Dat gaat dus over een belangrijk thema als richtlijnen. In de medische sector heeft een dergelijke bekentenis (onvermogen) grote consequenties. Het betekent dat partijen die toezicht houden in actie moeten komen. Op straffe van wellicht zelfs juridische consequenties? De hete aardappel wordt nu doorgeschoven. Het is voor mij onbegrijpelijk dat op een zo belangrijk dossier kennelijk onduidelijkheid bestaat over verantwoordelijkheden en inzet (geld en middelen). Na mijn research in het kader van het boek UITGEBEEND ben ik er eens te meer er van overtuigd geraakt dat hier daadkracht is vereist. De WIP heeft geen behoefte aan balanceren op het slappe koord. Vandaar dreigement.