Windesheim Honours College

Public Health

Zeer onlangs was ik in de gelegenheid om als gast een bijdrage te leveren aan een studieonderdeel van het Honours College  van de Hogeschool Windesheim gevestigd in Zwolle. Dat moet dan wel in het Engels, want de opleiding heeft een internationaal tintje. Zoals de foto wel laat zien is het bijna privé onderwijs gezien het aantal studenten in de betreffende leerjaar. De werving vormt kennelijk nog een punt van aandacht.  Het betreft hier studenten in de discipline Public Health.

Missie:

“Windesheim Honours College educates students to become highly qualified professionals, who are active across public and private domains, with a critical and reflective attitude, and a global perspective with a strong focus on intercultural diversity and sustainability”

Ambitie

De bij de aanloop uitgesproken ambitie om vooral ook deskundigen uit het bedrijfsleven bij het onderwijs te betrekken is voor zover na te gaan niet of nauwelijks gematerialiseerd. Jammer! Gezien de banier die aan de voorgevel van de Hogescholen Windesheim is gehangen, zijn de verwachtingen nog steeds hooggespannen.

Hogeschool Windesheim 9 november 2010 (@J.T.A. te Gussinklo)