Willen = kunnen?

Slogan

“Willen is kunnen”,de slogan van Friesland Bank

Online accountant

Dit billboard naast de A28 in Zwolle is wat voorzichtiger en spreekt over de balans tussen die twee. Daarna gaat het verder:  “wij (wie zijn dat?) adviseren.. Dan volgt  een bedrijfsnaam met veel medeklinkers. Het betreft een Online accountant.

Balanceren

Zilveren Kruis Achmea

Tot voor kort sierde een poster van een zorgverzekeraar dit billboard. Daarin de tekst “Dat is de plus van Zilveren Kruis Achmea”. Ook een wat cryptische zinsnede als voetnoot.

Zorgkaart