We overmeten ons in de zorg

Nierziekten

Dialyse

Weet wat je meet….

Tijdens de Paneldiscussie van het Symposium “Weet wat je Meet” (Hans Mak Symposium, 22 juni 2010, Bussum)  stelt Gerrit Salemink (Zorgverzekeraars Nederland) dat hij met afgunst kijkt naar het Kwaliteitsysteem dat in Duitsland is geïntroduceerd rond de Nierdialyse. Directe aanleiding vormt de lezing van Prof.Dr.Barth :

Prof.Barth

PFP

Heldere kwaliteitsparameters bepalen in ons buurland de financiering. PFP= pay for performance geldt sinds een paar jaar. Prof.Dr.Barth vertelt dat bij out-patient behandelingen het inleveren van een dataset verplicht is. Sinds 2005 wetgeving rond kwaliteit in Duitsland! Houd het simpel op 4 parameters (dia). Ondersteuning door een EPD. Benchmark  mogelijk. De politiek kon overtuigd worden: Hb (Hemoglobine), duur dialyse, de bloeddruk en Kt/V (dialyse efficiëntie).

Presentatie Prof.Barth (Vergroten?Dubbelklik!)

Verplicht

Voor de ziekenhuizen wordt dat in Duitsland de komende twee jaar verplicht gesteld. Verbeteringen zijn inmiddels duidelijk aanwijsbaar. Niet-verplicht kunnen ook andere data worden aangeleverd. Het systeem is dynamisch. Tijdens de Paneldiscussie wordt benadrukt dat Indicatoren voor toezicht een ander doel dienen dan die voor beleid en keuze door de patiënt.  Maar steeds in de context bekijken. Een laag volume in de zorgsector= “Licence to Kill” volgens een niet nader genoemde Inspecteur van de IGZ. Website Kiesbeter zou mede keuze moeten bepalen, maar voor de Dialysepatient valt er daadwerkelijk weinig te kiezen. De Patiëntentoets zou door ieder centrum uitgevoerd moeten worden! Zorginkoop moet het doen met certificering en Accreditatie. Er wordt weinig tot niets gebruikt van alles dat wordt geregistreerd ten behoeve van de Zorginkoop. Certificering wordt evenmin als criterium gehanteerd. Sinds de uitbreiding van Dialysecentra sinds 2002 kun je aan de nieuwkomers wel eisen stellen voor contractering. Er wordt een wildgroei aan Indicatoren gesignaleerd.

Cartoonist Maarten Wolterink

ZichtbareZorg door

Uit de eerste tranche blijkt dat veel Indicatoren zelfs niet geschikt zijn, maar evenmin geschrapt worden. Het op te richten KwaliteitsInstituut dreigt een “vijfvoudige Zichtbare Zorg” te worden volgens een van de Panelleden. Een enorme registratielast.