Mis? Medischverklaard.nl

Pilot

Een goed idee niet altijd succesvol

Denk mee over verklaring en oplossing

in de loop van 2008 komen Rutger van Merkerk en deze auteur (beide innovatoren) tot de slotsom dat er bij de burger behoefte is aan beslissingsondersteuning op het medisch vlak.  Het soort vragen dat je aan een familielid die dokter is zou voorleggen. Maar zo’n familielid kun je niet uit de hoge hoed toveren!

Simpel

Daarbij denken wij aan betrekkelijk simpele zaken zoals de verklaring van een terminologie of een nadere uitleg. We kennen allemaal de voorbeelden. Wat is de betekenis van een cyste In een orgaan? Wat is het verschil tussen een ooglid correctie door een plastisch chirurg of een oogarts? Ben ik wel op het goede adres voor bepaalde behandeling? Hoe zit dat met het ziekenhuis in mijn omgeving? Wat staat er op de bijsluiter? Natuurlijk kun je Googlen, maar dat heeft ook zo z’n beperkingen.
Dat leidt tot de registratie van het domein www.medischverklaard.nl. Immers wij geloven beslist in de kracht van eHealth.

Eenvoud

Er wordt een eenvoudige overzichtelijke website aangemaakt met een rustgevende groene kleur. Er wordt gestreefd naar maximale transparantie. De auteur zorgt voor een foto op de site, een vermelding van de BIG-registratie. De opzet is dat de dienst in principe gratis is, maar dat een gift achteraf mogelijk moet zijn (PayPal).

Stilte

Er zijn nauwelijks reacties.De dienst wordt in januari 2009 gelanceerd en eind juli 2009 aangemeld via het Zorginnovatie (ZIP). Streven naar inbedding?
Er komt geen respons!

On Hold

Natuurlijk hebben we zelf wel gedachten over het achterblijven van resultaat, maar liever willen we anderen om reacties vragen.  Het is goed om op te merken dat de activiteit nu op “Hold”staat en eerst een evaluatie dient plaats te vinden.