Waslijst Infectiepreventie

IGZ constateert

Richtlijnen

Nog onvoldoende naleving

De eerste aflevering van het magazine Medisch Contact in 2014. Een zorgelijke eerste alinea (pagina 22): “Onderzoek van de Inspectie (IGZ) toont aan dat de infectiepreventie in veel ziekenhuizen te wensen overlaat. Zo wordt het dragen van horloges en sieraden nog heel vaak getolereerd. Onbegrijpelijk, vindt inspecteur Merel Langelaar”.

Screendump Website Inspectie (IGZ)

Verbazing en (ernstige)Verontrusting…

Die woorden worden letterlijk (bij herhaling) genoemd in de publicatie in Medisch Contact. Veel ziekenhuizen blijken geen veilige omgeving waar het gaat om ‘zorginfecties’. Dat is al wel bekend, maar de buitenwacht heeft de indruk dat het inmiddels topprioriteit is. Dat valt dus tegen! Naar aanleiding van een vragenlijst  naar alle ziekenhuizen, deed de IGZ afgelopen voorjaar (ongevraagd) veldonderzoek. Dat is dit najaar herhaald. Zie website (‘waslijst’).  Gelukkig is in de tussenliggende maanden veel verbetering tot stand gebracht. Maar lang niet overal. De risico-inventarisatie vanaf de voordeur is belangrijk! Laten we thans bijvoorbeeld Carbanapenase producerende micro-organismen buiten de deur houden!!