Hoover War Library

Eerste Wereldoorlog

President Hoover

“Mission to Europe to collect historical material on war”

Was Professor Golder al eerder aan de slag voor de Hoover collectie?  Wie stuurde vanuit Parijs materiaal naar deze Hoogleraar in Stanford (USA) en wanneer precies?

Enveloppe

Fascinatie

Onlangs kom ik via het veilinghuis De Voorstraat in Zwolle in bezit van deze (voorzijde van een flink formaat) enveloppe. Een bruine dienstenveloppe, waarvan een deel helaas ontbreekt.Verzonden vanuit Frankrijk (Passy 64.42) en gericht aan Prof. Golder, Hoover War Library, Stanford University, Stanford, Cailfornia (USA). Kennelijk destijds bevattend drukwerk (Imprints) . Frankering zesmaal vijf centimes= 30 centimes.

RetroReveal

Vragen

Datum en plaats van verzending zijn moeilijk te ontcijferen. Bij nadere analyse met behulp van de tool RetroReveal is te zien dat de brief vanuit Parijs (47e arrondissement) verzonden is. ? 22:30 verwerkt? Ook zijn de postzegels als zodanig wel te plaatsen in de periode rond de Eerste Wereldoorlog (catalogusnummer 80 in gebruik tot 1917). Die datum is wellicht belangrijk vanwege de geschiedschrijving van de betreffende verzameling/ bibliotheek. Onderzoek leert dat de Hoover War Library in 1919 op gang is gekomen op initiatief van Herbert Hoover (president van de Verenigde Staten van 1929-1933).

President Herbert Hoover

Sociaal-Economische aspecten Oorlog

Vooral komt de nadruk van de verzameling te liggen op de sociaal-economische omstandigheden. Hoover Telegram offering donation $ 50.000 to send…’A mission to Europe to collect historical material on war’. Hoover (1874-1964) is alumnus van de Stanford University en een enorme boekenverzamelaar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog trekt hij zich het lot van de (Belgische!) vluchtelingen aan, maar begint ook met het aanleggen van een archief met posters, documenten en boeken. Na de oorlog wordt hij door President Wilson aangewezen als hoofd van de ARA (American Relief Administration) belast met het leveren van humanitaire hulp aan grote delen van Europa. Prof. Adams uit Stanford gaat naar Parijs om documentatie over de vredesconferentie te verzamelen. In september 1920 reist prof.Golder, die tijdens en rond de Eerste Wereldoorlog in Rusland woonde, naar Oost-Europa om materiaal te verzamelen voor de bibliotheek. Die bibliotheek telt in 1923 meer dan 40.000 items.

Prof. Adams?

Hoover zelf heeft de enveloppe niet geadresseerd. Dat blijkt wel bij vergelijking van handschriften (waarvan er overigens opmerkelijk weinig van Hoover bekend zijn). Misschien is deze brief het resultaat van werkzaamheden van Prof. Adams?