By wandering around…

Management

Openheid

Er zijn wanneer je nodig bent

Als deelnemer van het Leernetwerk Sociale Innovatie (Activiteit van het Lectoraat Sociale Innovatie van Hogeschool Windesheim te Zwolle) ontmoet ik John Roos, werkzaam als organisatie adviseur. Zijn missie: hoe kan sociale innovatie bijdragen tot een passend handelingsrepertoire in professionele organisaties, zoals ziekenhuizen. John stuurt mij een notitie waarvan ik met genoegen een gedeelte onverkort weergeef (zie onder).  Ik kan het daarmee helemaal eens zijn!

Headset of Speakers

Overigens raad ik de lezer aan om de headset of  speakers aan te sluiten bij het bekijken van John’s antecedenten en zijn website.

Openheid bij organisatieproblemen

Een manager van een professionele organisatie betracht openheid bij het bespreken van organisatieproblemen. Als reactie op de vroegere managementmethode van management by objectives is ooit de houding van management by wandering around ontstaan. Veel managers doen daar nog wel eens schamper over. Een revival van het hardere doelstellingsmanagement in termen van het van te voren omschrijven van het gewenste resultaat is wederom aan de gang. Denk aan noties als LEAN management, aan de hernieuwde aandacht voor effectiviteit van werkprocessen, aan gerichte resultaatsturing binnen de eigen interne organisatie en dergelijke. Dit is een goede zaak. Louter als methode zonder navenante houding werkt dit in een professionele organisatie volgens mij echter niet. In die zin komt het oorspronkelijke management by wandering around inhoudelijk meer overeen met de huidige opvattingen over sociale innovatie binnen bedrijven. Te weten: als leiding je ogen en oren scherp de kost geven, goed gevoel hebben voor details zonder de grote beleidslijn uit het oog te verliezen, er zijn wanneer je nodig bent voor de professionele medewerkers, niet voor de voeten lopen wanneer ze duidelijk zonder de aanwezigheid van leiding kunnen. Kortom, steun en houvast geven, wanneer nodig. Maar óók een leidinggevende in de top van een organisatie is niet onfeilbaar. Oók u weet soms niet waartoe bepaalde werksituaties leiden. Het is goed om dit bij tijd en wijle te laten blijken. Een proef op de som om te weten te komen wat u aan uw medewerkers hebt, hoe creatief ze zijn, hoe loyaal en hoeveel hart zij voor de organisatie hebben, is hen regelmatig deelgenoot te maken van bepaalde zorgen die u betreffende het reilen en zeilen van de organisatie heeft. Deze gedragslijn creëert een wederzijdse sfeer van openheid waardoor medewerkers eveneens makkelijker commentaar van uw kant op hun functioneren in de organisatie accepteren.

Bron

Uit: Management moet méér motiveren …10 vuistregels om als leidinggevende te overleven in een professionele organisatie door drs. John Roos MIM*