VU-eredoctoraat voor Dennis Selkoe

 

 

De Vrije Universiteit Amsterdam reikt tijdens haar 130e Dies Natalis op 20 oktober 2010  een eredoctoraat uit aan Dennis J. Selkoe (hoogleraar Neurologische ziekten aan Harvard Medical School). 

Dennis Selkoe

Hij ontvangt een eredoctoraat voor zijn uitzonderlijke verdiensten op het gebied van de moleculaire benadering en technieken bij het onderzoek naar de ouderdomsziekte Alzheimer en gerelateerde biologische vraagstellingen.

Dennis J. Selkoe behoort tot de absolute wereldtop op het gebied van onderzoek naar neurodegeneratieve ziekten, in het bijzonder de ziekte van Alzheimer.

Hij ontwikkelde in 1982 als eerste een methode om de afwijkende gebieden uit hersenen te isoleren die kenmerkend zijn voor de ziekte Alzheimer.

Zijn onderzoek vormt de basis voor vele nieuwe therapeutische inzichten.

Zijn hele carrière heeft Selkoe aan het front gestaan van het Alzheimeronderzoek waardoor vele wetenschappers experimenten hebben kunnen doen die het veld vooruit gebracht hebben.

Zijn werk past in het hart van het interfacultair instituut Neuroscience Campus Amsterdam (NCA) van de VU.

De Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen draagt Selkoe voor als eredoctor.

Erepromotor is prof. dr. Philip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum aan VU medisch centrum.

Commentaar van Jurgen Claassen (Geriater, Radboud Universiteit Nijmegen): “Dennis Selkoe stond aan de basis van de amyloid-hypothese, de meest aangehangen en best onderbouwde hypothese waarmee het ontstaan van de ziekte van Alzheimer wordt verklaard. Zijn baanbrekend werk naar de ontstaanswijze van amyloid-beta hebben sterk bijgedragen aan onze huidige kennis over deze ziekte en aan de ontwikkeling van stategieën om de ziekte te bestrijden. Zijn benoeming als ere-doctor geeft aan welk belang de VU toekent aan het onderzoek naar Alzheimer. Het is daarmee tevens een erkenning van het werk van erepromotor Philip Scheltens, die het Nederlandse Alzheimeronderzoek internationaal op de kaart heeft gezet.”

Voordracht Claassen 10 juni 2010 (Zeist) Vergroten?Dubbelklik !!!