Vrouw en Richtlijn

IQ Healthcare

Marjolein Verstappen

Kwaliteit

Een van de sprekers op de toonaangevende conferentie ‘Hoe maken we de zorg gezond’ van 7 september 2012 in Nijmegen (De Vereeniging) is Marjolein Verstappen, vice-voorzitter bij de divisie zorg van Achmea. Achmea is een van de sponsors van de conferentie die wordt georganiseerd door de PAO met als initiatiefnemer het IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare.’We staan voor de solidariteit van het zorgstelsel’, aldus Marjolein Verstappen.’Met sleutelfiguren komen we binnenkort met een alternatieve agenda voor de zorgsector’.’Discussies rond de voorzieningen in Dokkum en Meppel hebben een politieke dimensie, die we niet hebben als we spreken over minimumnormen’.

Marjolein Verstappen (li) in gesprek met Angela Maas (re) tijdens pauze

Cardiologie

Prof.dr. Angela Maas heeft landelijke bekendheid omdat zij aandacht vraagt voor de positie van vrouw in de rol van patient. Als cardioloog moet zij constateren dat de richtlijnen bij vrouwen niet worden nageleefd. Klachten worden vaak afgedaan als irrelevant. Een hoge bloeddruk in de zwangerschap wordt als situationeel beschouwd, terwijl soms jaren later blijkt dat dit aspect verder niet meer gecontroleerd is. ‘Dat leidt tot onnodige sterfte op soms jeugdige leeftijd’, aldus Angela Maas. Hier ligt ook een uitdaging voor de zorgverzekeraar. Marjolein Verstappen toont zich uitermate belangstellend. Ongetwijfeld wordt hier actie op ondernomen.