Vrijblijvendheid eHealth

ZonMw

ICT en eHealth

Pleidooi voor Action Research

De aanleiding voor deze middagbijeenkomst op 3 oktober 2012 bij ZonMw in Den Haag is heel duidelijk. Er is een Nationale Implementatie Agenda (NIA) eHealth opgesteld door KNMG, NPCF en ZN.  Daarin worden ambities verwoord eHealth breed te implementeren in de gezondheidszorg. Minister Schippers onderkent dit belang en heeft dit verwoord in een Kamerbrief van 7 juni 2012.  ZonMW stelt ter ondersteuning van de NIA eHealth agenda een onderzoeksagenda op, die zich richt op kortdurend praktisch onderzoek met als doel de bevordering van implementatie en verspreiding van eHealth.

Opening door Janna de Boer (ZonMw)

Startpunt

Janna de Boer (MT lid ZonMw) ziet deze bijeenkomst als een startpunt. Ruim veertig stakeholders uit het veld van onderzoeks- en kennisinstellingen en enkele leveranciers van ehealth toepassingen zijn aanwezig. De sfeer is plezierig en af en toe lijkt het wel een reünie. Deze sessie richt zich primair op de ‘aanbod’ kant van onderzoek en eHealth oplossingen. In en volgende sessie ligt de nadruk meer op de ‘vraagkant’ met vertegenwoordigers van zorgvragers, zorgaanbieders, financiers en beleidsmakers.  Janna de Boer heeft bewust een groen jasje aangetrokken (‘groentje op terrein van eHealth en Social Media’, maar sinds een etmaal een Twitteraccount). Inge Valstar (programmasecretaris) heeft samen met Chris Flim de coördinatie ICT en eHealth binnen ZonMw. Zij verzorgen deze bijeenkomst. Zij lichten de aanpak voor de eHealth onderzoeksagenda toe, waarbij ook de relatie gelegd wordt met activiteiten op eHealth gebied in Europa en het topsectorenbeleid. Daarnaast gaan ze kort in op de voorbereidingen voor het programma dat ZonMw zelf in 2013 van start wil laten gaan voor benodigd nieuw onderzoek en hulpmiddelen. De behoefte van de dagelijkse zorgpraktijk is bij alle activiteiten leidend.

Aandachtig luisteren

Pim Ketelaar

Naast de coördinatoren spreekt Pim Ketelaar (Vital Innovators en tot voor kort Voorzitter van de NVEH=Nederlandse Vereniging van eHealth) namens de NIA partners. Voor de pauze verzorgen enkele ‘first movers’ onder de deelnemers een pitch (een casus uit met aandacht voor onderzoeksaanpak en verspreiding resultaten). Enkele slogans uit de voordrachten “ No more Pilots…”, nee: ‘Action Research’. “Vrijblijvendheid eHealth toepassingen voorbij’.

Workshop met li: Rutger van Merkerk (Pontes Medical), Inge Valstar (ZonMW) en re:Hermie Hermens (Roessingh)

Aanbevelingen

In een zestal workshops, die geleid worden door moderatoren (ZonMW medewerkers uit verschillende teams ) komen diverse aspecten rond het thema eHealth aan de orde. Na nog een deelnemerswissel, geven de moderatoren tot slot een korte samenvatting en de nodige aanbevelingen (…Onderwijs loopt hopeloos achter..). Daarover horen we beslist nader!