Voedingsarmoede

Voedselbank

Ondervoeding vermijdbaar

Auteur Esther (E.L.) van der Zeijden-Jansen (Levensmiddelentechnoloog)

Volgens het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) is in 2012 het aantal kinderen op of onder de armoedegrens gestegen naar 367.000. Dat is een van de schokkende mededelingen in het rapport “Voedingsarmoede onder Nederlandse kinderen” dat in opdracht van de Voedselbanken Nederland tot stand is gekomen. Het tekort aan kwalitatief voedsel kan zeer schadelijk kan zijn voor de maatschappij als geheel, want kleintjes worden groot. Tekstanalyse (arbitrair) van het rapport (37 pagina’s groot) levert in een notendop  een inzicht over de strekking van het rapport. Tekorten dreigen door problemen met de voeding.

Hits bij tekstanalyse

Verspilling

De Voedselbanken Nederland gaat ervan uit dat er in Nederland jaarlijks ca 9,5 miljoen ton voedsel verspild wordt, aldus vermeldt Esther van der Zeijden-Jansen in het rapport. Hiervan heeft ca 50% betrekking op ondernemingen (voedselproducerende en handelsbedrijven zoals supermarktketens). Deze verspilling van de overschotten legt niet alleen een enorme druk op het milieu, maar wordt ook niet gegund aan de mensen in Nederland die in armoede leven. In het rapport wordt niet stilgestaan bij oorzaken van verspilling (een term die 5x wordt genoemd). Zoektermen als bederf, houdbaarheid, datum, verpakking en schimmel geven geen hits. Naar mijn mening is er veel te winnen door meer aandacht hiervoor in de voedselketen.

Houdbaarheid

In een interview (de Stentor, 11 december 2012) gaat de auteur wel in op deze aspecten. In Wageningen (WUR) is mij destijds verzekerd dat de houdbaarheidsdatum op de verpakking in veel gevallen een  andere betekenis heeft dan menigeen denkt. Bovendien stel ik dat de houdbaarheid van veel voedingsmiddelen nog verder verlengd zou kunnen worden als de stap wordt gezet om innovaties in te zetten. Zie deze bijdrage.