Vitamines invloed op glaucoom

Preventief

Vitamines uit vis en granen kunnen oogziekte voorkomen

Glaucoom belangrijkste oorzaak van onherstelbare blindheid in de wereld

Voeding heeft invloed op het wel of niet krijgen van de oogziekte glaucoom, de belangrijkste oorzaak van onherstelbare blindheid in de wereld. Mensen die veel vitamines A en B1 nuttigen, lopen minder risico de oogziekte te krijgen. Mensen die daarentegen via hun voeding veel magnesium binnenkrijgen, hebben meer kans om glaucoom te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, waarop Wishal Ramdas cum laude is gepromoveerd. Ook is opvallend dat oogmetingen bij vrouwen met overgewicht vaak onterecht aangeven dat ze een hoger risico lopen.

Leerboek der Oogziekten (Pool) 1836  Collectie J.T.A. te Gussinklo

 

Vitamine A

Voedingsmiddelen met veel vitamine A zijn bijvoorbeeld lever, vis en melkproducten. Vitamine B1 zit bijvoorbeeld in hoge mate in graanproducten. Hoe het komt dat voeding invloed heeft op de ziekte is nog niet precies bekend. Magnesiumrijke voedingsmiddelen zoals sojabonen, schelpdieren en garnalen vergroten de kans om glaucoom te krijgen. ‘Bij glaucoom is er vaak sprake van een te hoge oogdruk en/of beperkte doorbloeding van de oogzenuw waardoor schade aan de zenuwvezels ontstaat. Mogelijk heeft magnesium invloed op de bloedvoorziening van de oogzenuw. Van de vitamines is in diermodellen al aangetoond dat ze een beschermend effect op de oogzenuw kunnen hebben’, zegt Ramdas.

Obesitas

Een opvallende vondst is dat vrouwen met overgewicht wel een hogere oogdruk hebben, maar toch een kleinere kans lijken te hebben om deze oogziekte te krijgen. Elke extra punt op de Body Mass Index (BMI) geeft zeven procent minder kans op het ontwikkelen van glaucoom. Bij mannen bestaat er geen link tussen BMI en glaucoom. Ramdas: ‘Waarschijnlijk heeft dit te maken met de methode die de oogarts gebruikt om de oogdruk te meten. Hierbij wordt bij mensen met overgewicht druk op de borstkas uitgeoefend waardoor met name bij vrouwen de oogdruk hoger lijkt dan die in werkelijkheid is.’

ERGO

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit de bevolkingsstudie ERGO, een van de grootste epidemiologische studies in de wereld. Ook is samengewerkt met verschillende internationale onderzoeksgroepen. Duizenden deelnemers kregen een uitgebreid onderzoek, waaronder een oogheelkundig onderzoek.

Genetica

Erfelijkheid speelt ook rol. In het onderzoek zijn 11 genen gevonden die in verband staan met glaucoom. Mensen die veel van deze genvarianten dragen, blijken een 2 tot 3 keer zo hoog risico op glaucoom te hebben dan mensen die slechts enkele van deze genvarianten bij zich dragen. Deze resultaten bieden nieuwe inzichten in het ontstaan van glaucoom, maar ook nieuwe mogelijkheden in de diagnostiek en behandeling van de ziekte.

Toename

Naar schatting lijden wereldwijd ruim 60 miljoen mensen aan glaucoom. Doordat mensen steeds ouder worden neemt dit aantal verder toe. De enige behandeling berust op verlagen van de oogdruk, maar dit is niet altijd succesvol. Momenteel bestaat er nog geen behandeling om te kunnen genezen van deze ziekte. ‘Het is daarom belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar deze ziekte’, aldus Ramdas.