Virtopsie

Autopsie

Aanvulling of vervanging

Traditioneel

Neemt de virtopsie de plaats in van de autopsie? Wat is een autopsie? De traditionele autopsie, waarbij de patholoog anatoom na de dood (post mortem) vragen vanuit de kliniek (doodsoorzaak? diagnose? enz.) tracht te beantwoorden. De autopsie is zeer bewerkelijk en toestemming van de nabestaanden is vereist (tenzij het gaat om een mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak). Als de familie toestemming weigert is er een probleem. Uit mijn klinische periode herinner ik mij een aantal situaties waarin er toch een oplossing is gevonden bij een dringende vraag. Soms kon nader hulponderzoek plaats vinden aan materiaal (serum) dat nog aanwezig was op het laboratorium. Ook hebben we wel eens een percutane (=door de huid afgenomen) leverbiopsie verricht om na te gaan of er sprake was van metastasen (uitzaaiingen) naar dat orgaan. Ook kon eenvoudig een Rontgenfoto (X-thorax) worden gemaakt. Maar dat was het dan wel. Nu is er dan de virtopsie.

Virtopsie

Door middel van CT-scan of MRI kunnen na het overlijden gegevens beschikbaar komen die het mogelijk maken om een diagnose te stellen. Of juist een autopsie wenselijk te maken.Dat geldt niet alleen in de forensische (gerechtelijke) geneeskunde, maar ook in de kliniek. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) heeft hieraan dit voorjaar uitvoerig aandacht besteed.   Michael Thali en zijn collega’s in Zwitserland hebben inmiddels veel ervaring opgedaan en zien deze procedure als een nuttig filter. Lees meer:. Het is dus niet zozeer een substitutie (vervanging) als wel een stap eerder in een besluitvormingsproces. De vraag die gesteld moet worden of dit ten laste komt van de financier, want voorziet de polis hierin? Sowieso is een kosten-effectiviteitsstudie wenselijk. Ook is er mogelijk een probleem t.a.v. een te verwachten schaarste aan radiologen. De aanpak zou zich ook zeer wel kunnen lenen voor Teleradiologie (eHealth).  Immers de vereiste expertise zal veel vragen (ook volume criteria?). Die vragen zal ik voorleggen aan deskundigen.