Verzekeringslogica

Robert Vonk, onderzoeker

Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars (KHZ)

Permanent spanningsveld

Robert Vonk werkt bij het KHZ in Amsterdam en is medeauteur van het lijvige en mooie ‘Van Achlum naar Achmea’ dat ik als voormalig werknemer bij de zorgverzekeraar in bezit heb en waarover ik mij wel wat kritisch heb uitgelaten…. Hij is de vierde spreker op het gedenkwaardig congres ‘ZorgenvoorMorgen’. Zijn perspectief is de wisselende rol van de stakeholders in de loop der tijd (zelf spreekt hij over een 3D model). Het is een permanent spanningsveld door de jaren heen en een zoeken naar evenwicht. Verzekerings- en verzorgingslogica is niet dezelfde als het gaat om uitvoering, toegang, risico-overdracht en solidariteit in de zorg.

Ambities en grenzen van de Nederlandse verzorgingsstaat

Kostenstijging

Geconfronteerd met de opgelegde verplichtingen (acceptatie beneden een zekere loongrens) in de publieke sector, zochten zorgverzekeraars hun heil in vormgeving binnen de particuliere sfeer. Daarbij hebben zorgverzekeraars de hand overspeeld en liepen de kosten onaanvaardbaar op. Concurrentie tussen verzekeraars bleek weer interessant. De kaarten werden in 2006 opnieuw geschud, aldus Robert Vonk. Een acceptatieplicht en een basispakket bepalen het beeld. Maar daarmee spanningsveld onverminderd aanwezig gebleven!