Meedenken verzekerde zorg 2011 – 2012

CVZ komt met de ontwerppakketagenda

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is zowel een advies- als uitvoeringsorganisatie voor de wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zvw en de AWBZ. Het CVZ heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg.

In de pakketagenda geeft het CVZ aan welke onderwerpen het de komende twee jaar extra nadruk wil geven, naast de lopende en vaste werkzaamheden. Het hebben van een agenda helpt het CVZ keuzes te maken in de stroom van onderwerpen die in de verzekerde zorg spelen.

In de week van 21 juni heeft het CVZ zijn ontwerp pakketagenda naar tal van organisaties en personen gestuurd. Betrokkenen en/of geïnteresseerden die de ontwerp pakketagenda niet hebben ontvangen maar wel willen reageren, hebben daartoe de gelegenheid tot 5 juli. Het CVZ verwerkt vervolgens de reacties en stelt de definitieve pakketagenda vast.

Te consulteren partijen (Kwartaal 2 – 2010)

Het CVZ zal partijen uitnodigen hun visie op of mening over genoemd onderwerp kenbaar te maken. In de gezondheidszorg gaan ontwikkelingen snel. Ook de visie op de zorgverzekering, de solidariteit, de rol van de overheid en de rol van partijen in de zorg verandert regelmatig. Dit heeft allemaal invloed op het basispakket van verzekerde zorg. Daarom moet de overheid over dit pakket solide, goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen die in overeenstemming zijn met maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke bevindingen. De overheid neemt die beslissingen vaak op basis van adviezen van het CVZ over de inhoud en samenstelling van het pakket van de Zvw en de AWBZ. Aan de adviezen van het CVZ liggen niet alleen zorginhoudelijke, maar ook de financiële en maatschappelijke overwegingen ten grondslag.

Naast adviezen brengt het CVZ ook standpunten uit. Hierin verduidelijkt het CVZ onderdelen van de Zvw en AWBZ, bijvoorbeeld naar aanleiding van een geschil tussen zorgverzekeraars en verzekerden.

Aanpassingen van het zorgpakket vinden doorgaans per de eerste dag van een nieuw kalenderjaar plaats. Wijzigingen van het pakket die voortvloeien uit een standpunt, gaan in zodra het standpunt openbaar is gemaakt.